ประเภทของกล่องอาหารที่มีความหลากหลาย

การอ่านฉลากบนกล่องอาหารบางครั้งอาจทำให้เกิดความสับสนมากกว่าการแก้ปริศนาซูโดกุห้าดาว หากคุณสามารถหาวันที่หมดอายุการพิมพ์ที่ไม่ถูกต้องคุณไม่ทราบว่าเป็นวันขายโดยหรือถ้าอาหารจะแย่มากสำหรับคุณถ้าคุณทานอาหารหลังจากวันดังกล่าว หากปราศจากความรู้เกี่ยวกับฉลากทั่วไปเกี่ยวกับอาหารและขนมขบเคี้ยวนี้ผู้คนต้องเสียเงินหลายร้อยเหรียญต่อปีในการทิ้งอาหารที่ดีเลิศอย่างสมบูรณ์แบบ

เมื่อคุณอ่านวันหมดอายุคุณต้องพิจารณาประเภทของอาหารที่เป็นปัญหา กล่องอาหารส่วนใหญ่วันที่เหล่านี้มีเพื่อบอกคุณเกี่ยวกับคุณภาพอาหารและไม่ใช่ความปลอดภัย มีความแตกต่างระหว่างคุณภาพและความปลอดภัย คุณภาพหมายถึงอาหารที่มีลักษณะรสนิยมและมีกลิ่น เป็นวิธีที่ผู้บริโภคคาดหวังว่าอาหารชนิดนี้จะได้รสชาติตามปกติ อาหารที่ผ่านการใช้ตามวันที่จะยังคงปลอดภัยที่จะกิน แต่ก็จะไม่ได้ลิ้มรสสดหรือดีเท่าที่จะมีไม่กี่วันที่ผ่านมา นี้นำไปใช้กับอาหารบรรจุหีบห่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นขนมขบเคี้ยว

กล่องอาหารที่นี่และมันควรจะมาเป็นไม่แปลกใจ

คุณต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งกับเนื้อสัตว์ที่คุณซื้อ กล่องอาหารนี้จริงๆ ไม่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างใกล้ชิด เนื้อสัตว์อาจเป็นอันตรายได้เนื่องจากมีเชื้อโรคที่อาจเป็นอันตราย เมื่อวันที่มาถึงเนื้อสัตว์นั้นควรกินทั้งแช่แข็งหรือโยน กับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์มากที่สุดคุณสามารถไปได้สูงสุดวันหรือสองวันที่ผ่านมาก่อนวันที่ไม่ปลอดภัย อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อรับประทานเนื้อสัตว์ กล่องอาหารการจัดการเพิ่มเติมซึ่งเป็นอีกโอกาสหนึ่งสำหรับการปนเปื้อน มีอาหารที่สามารถทำได้ดีเพียงผ่านวันหมดอายุในบรรจุภัณฑ์อาหาร

กล่องอาหารธัญพืชและถั่วแห้งไม่ก่อให้เกิดอันตรายใด ๆ ทั้งสิ้นหากรับประทานหลังวันที่ เนื่องจากมีระดับความชื้นต่ำมากดังนั้นเชื้อแบคทีเรียจึงไม่สามารถเติบโตได้ ชุดของรายการอื่นที่คุณมีความสุภาพด้วยเป็นเครื่องปรุงรส วันที่เกี่ยวกับเครื่องปรุงรสเป็นอีกวันที่มีคุณภาพ อาหารเหล่านี้มีเกลือสูงซึ่งทำหน้าที่เป็นสารกันบูดธรรมชาติ อาหารกระป๋องมีอยู่นานเกินไป แต่แม้ว่าคุณจะสามารถทานกระป๋องได้หนึ่งปีต่อมา แต่ก็อาจจะไม่อร่อยเท่าที่ควร

เมื่อพิจารณาถึงความปลอดภัยคุณต้องใช้วิจารณญาณที่ดีที่สุดของคุณ ไม่คุณไม่ต้องการเสียอาหารที่ดีอย่างสมบูรณ์ แต่คุณไม่ต้องการเสี่ยงต่อการป่วยด้วย กล่องใส่อาหารเป็นเพียงไม่กี่วันที่ผ่านมาวันที่และมันมีกลิ่นโอเคและดูโอเคโอกาสที่คุณอยู่ในที่ชัดเจน ไม่มีกฎหมายของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการบังคับใช้วันที่ใช้งาน แต่ส่วนใหญ่บรรจุภัณฑ์อาหารมีพวกเขาอยู่แล้ว ระลึกถึงวันที่เหล่านี้และรู้ว่าถ้าบรรจุได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยก็ไม่เป็นไรที่จะกิน