Cleanroom เหตุผลหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ

โปรแกรมการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมของห้องปลอดเชื้อควรรวมถึงการตรวจสอบเป็นประจำของอนุภาคในอากาศทั้งที่ใช้งานได้และอนุภาคที่ไม่มีชีวิต Cleanroomแม้ว่าจะไม่มีข้อกำหนดสำหรับการระบุจุลินทรีย์ของสารปนเปื้อนทั้งหมดที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมเหล่านี้ แต่โปรแกรมควบคุมสิ่งแวดล้อมCleanroomต้องรวมถึงการจำแนกแบคทีเรียในระดับที่เหมาะสมที่ได้รับจากการสุ่มตัวอย่าง มีหลายวิธีในการระบุแบคทีเรียขั้นตอนแรก

Cleanroom

สำหรับการระบุแบคทีเรียที่ถูกต้อง Cleanroomโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการแยกเชื้อในห้องสะอาด คือการย้อมแบบแกรม เนื่องจากสามารถให้เบาะแสที่ชัดเจนเกี่ยวกับแหล่งที่มาของการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ Cleanroomหากการระบุเชื้อจุลินทรีย์ที่แยกได้พบว่าแบคทีเรียแกรมบวก แหล่งที่มาของการปนเปื้อนCleanroomสามารถได้มาจากมนุษย์ หากการระบุแบคทีเรียของไอโซเลตพบว่ามีแท่งแกรมบวก แหล่งที่มาของการปนเปื้อนสามารถได้มาจากฝุ่นหรือสายพันธุ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) คาดหวังว่าการระบุแบคทีเรีย

ที่ทนต่อสารฆ่าเชื้อ หากการระบุแบคทีเรียของไอโซเลตพบว่ามีแท่งแกรมลบ แหล่งที่มาของการปนเปื้อนสามารถได้มาจากน้ำหรือพื้นผิวที่ชุบน้ำจำเป็นต้องมีการระบุจุลินทรีย์ในห้องปลอดเชื้อCleanroomทางเภสัชกรรมด้วยเหตุผลหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ การกำหนดสิ่งมีชีวิตจากสภาพแวดล้อมการผลิต Cleanroomการระบุแบคทีเรียจากการทดสอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย แสดงให้เห็นว่าCleanroomไม่มีสิ่งมีชีวิตที่มีชื่อจากผลิตภัณฑ์และน้ำที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ การควบคุมคุณภาพของน้ำหมักในเทคโนโลยีชีวภาพ และการยืนยันสิ่งมีชีวิตทดสอบในกระบวนการตรวจสอบ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) คาดหวังว่าการระบุแบคทีเรียจะช่วยในการระบุพืชปกติสำหรับไซต์เฉพาะมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการทำความสะอาดและCleanroomเพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งที่มาของการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเกินระดับการกระทำหรือ การทดสอบความเป็นหมันกลายเป็นการปนเปื้อนCleanroomห้องคลีนรูมจึงซับซ้อนกว่าการดูดฝุ่นและปัดฝุ่นสัปดาห์ละครั้ง นั่นอาจเพียงพอสำหรับห้องของคุณ หรือคุณอาจแค่ขดนิ้วเท้าแล้วหายไป สัปดาห์ละครั้ง คุณอาศัยอยู่ในสลัมแบบไหน? แต่ห้องสะอาดต้องการอะไรมากกว่านี้หน่อย

คุณก็แค่คนชากับมันเท่านั้นล่ะค่ะหากคุณใช้การทดสอบด้วยนิ้ว

อย่างกระตือรือร้นหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จริงๆ แล้ว Cleanroomมันต้องการพื้นที่สะอาดพอที่จะกินได้ แม้ว่าความดีจะรู้ว่าจุลินทรีย์จำนวนเท่าใดในอาหารที่คุณกิน และดังนั้นจึงถูกกันไม่ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดเชื้อของห้องคลีนรูม พื้นผิวต้องสะอาดมากกว่าแค่สะอาดพอที่จะผ่านการทดสอบนิ้วได้ cleanroom classการล้างช้อนส้อมนั้นไม่ดีพอ เพราะมีแค่คุณเท่านั้น

และคุณก็แค่คนชากับมันเท่านั้นล่ะค่ะหากคุณใช้การทดสอบด้วยนิ้ว หากคุณใช้ช้อนชาซ้ำหลังจากล้างน้ำออกอย่างรวดเร็ว และหากคุณดูดฝุ่นและฝุ่นเป็นระยะๆ Cleanroomบางทีการทำงานในห้องสะอาดอาจไม่เหมาะกับคุณ สภาพแวดล้อมปลอดเชื้อและคุณคงไม่ใช่เพื่อนร่วมงานที่ดีที่สุด นี่ไม่ใช่การตัดสิน ฉันทำทั้งหมดข้างต้นCleanroom ฉันไม่สามารถทำงานในห้องสะอาดได้ ฉันจะทำเครื่องดนตรีหล่นลงบนพื้น หยิบขึ้นมา เช็ดมันบนกางเกงที่ปลอดเชื้อแล้วเดินต่อไป

สนใจเพิ่มเติม http://www.p2mgroup.com