คุณภาพระหว่างหลอดฟลูออเรสเซนต์กับหลอดไฟ led ในปัจจุบัน

ในปัจจุบันสินค้าประเภทหลอด LED กำลังเป็นที่นิยมและมีการขยายตัวของตลาดเพิ่มขึ้นที่ใช้อยู่ทั่วไป ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ หลอดสำเร็จรูปประเภทติดกับโคมไฟ และ หลอดที่สามารถเปลี่ยนใช้ได้กับโคมไฟมาตรฐานทั่วไป ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่มีขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เทคโนโลยีของหลอดไฟ led ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วด้วย เนื่องจากได้มีการนำหลอดไฟ led มาใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลาย เช่น สัญญาณจราจร ไฟท้ายรถยนต์  ป้ายสัญญาณต่างๆ ไฟฉาย จอภาพยนตร์ขนาดใหญ่นอกจากนั้นจอ LCD ของโทรศัพท์ที่ใช้กันก็ล้วนแต่ใช้หลอดไฟ led ทั้งสิ้น ทำให้ธุรกิจการขายไฟ led เป็นธุรกิจที่น่าสนใจอีกธุรกิจหนึ่ง

นอกจากนี้ยังได้มีการนำมาใช้งานในลักษณะต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการนำมาใช้ในตู้โชว์ต่างๆ ตู้เฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงงานดิสเพลย์ที่ต้องการความสวยงามรวมไปถึงให้ไฟสามารถเปลี่ยนสีได้ตามความต้องการ เพื่อให้สินค้านั้นๆ ดูมีราคาที่สูงเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้แล้วก็ยังมีการนำไปใช้ตามตู้แช่สินค้าต่างๆ ซึ่งแอลอีดีนั้นสามารถช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและพลังงานได้เป็นอย่างมาก ซึ่งคิดว่าในอนาคตประเทศไทยจะเริ่มนำเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้กันอย่างแพร่หลาย จะเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพระหว่างหลอดฟลูออเรสเซนต์กับหลอดไฟ led หากในอุณหภูมิที่ต่ำประสิทธิภาพการใช้งานของหลอดฟลูออเรสเซนจะยิ่งต่ำ แต่หลอดไฟ led ยิ่งอุณหภูมิต่ำประสิทธิภาพจะยิ่งสูงขึ้น จึงทำให้หลอดไฟประเภท led เข้ามามีบทบาทที่สำคัญเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงยังช่วยให้สามารถประหยัดพลังงานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ใช้กันอยู่

จะเห็นได้ว่าปัจจุบันการอนุรักษ์พลังงานเข้ามามีบทบาทสำคัญในธุรกิจ ทำให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างตื่นตัวที่จะคิดค้นสินค้าที่ช่วยประหยัดพลังงานออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ประเภท หลอดไฟ led ที่มีกระแสตอบรับรวมไปถึงการใช้งานเพิ่มมากขึ้น เพราะคุณภาพและลักษณะการใช้งานที่ทำได้มากกว่าหลอดไฟที่ใช้ในปัจจุบัน และอีกปัจจัยที่ถือเป็นทางเลือกสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคสนใจคือการประหยัดพลังงานและไฟฟ้า