ขอบคุณชีวิต

ขอบคุณชีวิต
ขอบคุณชีวิต

ขึ้นชื่อว่าการใช้ชีวิต เราทุกคนควรจะทำการขอบคุณตัวเองกันให้มาก ๆ ครับ ขอบคุณที่เราได้ใช้ชีวิต เพราะมันก็เป็นสิ่งที่สามารถเกื้อหนุนชีวิตเราให้มั่นคงต่อไปได้ ส่วนเราจะทำมันได้ดีหรือไม่นั้น ผมเชื่อว่าก็คงจะอยู่ที่เราไม่น้อยเช่นเดียวกัน ขอบคุณชีวิตที่ต้องพานพบให้พบเจอแต่เรื่องดี อีกทั้งความดีเหล่านั้นต้องย้อนกลับมาอยู่ที่เรา อยู่กับคนรอบข้าง ๆ ของเรา ชีวิตที่ดีกว่าจะมีค่าได้ ไม่จำเป็นทำตามความคาดหวังของคนอื่น แต่มันอยู่ที่เรามอง และสามารถให้ความสุขกับคนอื่นบ้างหรือเปล่า ถ้าเราจะมีคุณค่าในสายตาคนอื่น ไม่ใช่การทำตามความคาดหวังของคนอื่น แต่ต้องทำให้เหนือความคาดหวังกับคนอื่นนะ อันนี้เรื่องจริงเลย ๆ และผมเองก็ต้องขอโพสต์บทความเหล่านี้ เพื่อให้ความสุขกับทุกคนครับ อาเมน เพราะไม่รู้ว่าจะหาเรื่องอะไรมาเขียนใส่คั่นบทความให้กับเว็บตัวเอง 555+ ก็เลยลองเขียนเรื่องเล่าในชีวิตก็แล้วกัน